Wednesday, May 30, 2012

cutting

                                           Loic, ax, and Tullia. Tarano. Yashica mat

wayfaring

                                        MCL in Fossa Campana, Tarano.Yashica Mat.

Tuesday, May 8, 2012

Polvere d'ossa (bone dust)

                                   photo by serafino amato, nikormat